اخبار

زندگی عادی جدید، پر از کتاب و کلمه

در روزهای قرنطینه کرونا، در مرکز پردازش سفارش‌های سایت انتشارات روزبهان کوشیدیم با تسهیل ارسال کتاب و تخفیف‌های ویژه، به ماندن شما در خانه و معاشرت سالم با کتاب‌ها کمک کنیم؛ اکنون در ساعات پایانی عید سعید فطر، امیدواریم همچنان همه‌ی ما به فاصله‌گذاری اجتماعی و تلاش برای مهار گسترش بیماری پای‌بند باشیم.
در سایت و فروشگاه انتشارات روزبهان، در کنار شما هستیم؛ برای دنبال کردن خبر‌های فروش‌ ویژه و اخبار کتاب‌های جدید و چاپ‌های جدید ما را دنبال کنید. امیدواریم زندگی عادی جدید، زندگی پر از کتاب و کلمه و شادمانی باشد.

نوشته های مشابه