انتشارات روزبهان؛ نیم قرن تنفس در هوای کتاب‌ها

از سال ۱۳۵۶ خورشیدی که کتاب‌فروشی انتشارات روزبهان در روبروی دانشگاه تهران افتتاح شد، تا امروز هویت این ناشر با همان دکان گره خورده است؛ بسیاری از نویسندگان نام‌آور معاصر ایران، با روزبهان همکاری داشته‌اند و دارند… بسیاری از کتاب‌خوان‌های ایرانی هم در نیم قرن تلاش نشر روزبهان، کلمه‌های ماندگاری از آثار این ناشر در ذهن دارند. انتشارات روزبهان در سال‌های طولانی فعالیت خود، بیشتر روی مسیر‌ ادبیات و فلسفه و هنر گام برمی‌دارد؛ ناشران زیادی در تاریخ کتاب ایران وجود داشته‌اند، که اکنون دیگر جز برخی کتاب‌ها، یادگاری از آن‌ها باقی نمانده است… اما...

????? ????