نقشه کشی اجرایی سیستم های تهویه مطبوع

134,000 تومان

سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان

99,000 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:8

تحلیل و تشریح سازه های فولادی (1) بر مبنای آئین نامه فولاد

15,500 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:5

تحلیل و تشریح سازه های فولادی (2) بر مبنای آئین نامه فولاد

14,500 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:5

پرسپکتیو

محاسبات تاسیسات ساختمان

روش های دستیابی به بیشترین بازدهی در چیلرها