محاسبات تاسیسات ساختمان

250,000 تومان

سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان

82,500 تومان
فروخته شده:1
باقی مانده:4

نقشه کشی اجرایی سیستم های تهویه مطبوع

25,000 تومان

تحلیل و تشریح سازه های فولادی (1) بر مبنای آئین نامه فولاد

15,500 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:5

تحلیل و تشریح سازه های فولادی (2) بر مبنای آئین نامه فولاد

14,500 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:5

پرسپکتیو

11,000 تومان

روش های دستیابی به بیشترین بازدهی در چیلرها