پرسپکتیو

تحلیل و تشریح سازه های فولادی (1) بر مبنای آئین نامه فولاد

15,500 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:5

تحلیل و تشریح سازه های فولادی (2) بر مبنای آئین نامه فولاد

14,500 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:5

روش های دستیابی به بیشترین بازدهی در چیلرها

سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان

71,500 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:7

محاسبات تاسیسات ساختمان

نقشه کشی اجرایی سیستم های تهویه مطبوع

134,000 تومان