از ترمه و تغزل

216,000 تومان

در سینۀ تغزلی من

اینک هزار چشمه غزل

هر چشمه با هزار زمزمۀ راکد،

زندانی است

با من بگو

چگونه

شطّ عنای مضطربم را

سالم عبور دهم،

تا تو

از ازدحام این همه شنزار و شوره‌زار

ای دریا!

فروخته شده:0
باقی مانده:20