نمایش 17–32 از 114 نتیجه

لوازم نویسندگی (راهنمای داستان نویسی)

104,000 تومان

هدف از تالیف نخستین جزوه یعنی همین لوازم نویسندگی نیز طبیعتاً جز این نیست که طالبان نویسندگی، از همان آغاز راه، آنچه را که تا به حال از لوازم اصلی نویسندگی بوده‌است با اطمینان خاطر بشناسند، از سردرگمی و ابهام نسبت به گذشته و حال هنر داستان‌نویسی به‌در آیند، و با گام‌های بلند استوار به سوی خلق آثار بی‌بدیل داستانی پیش‌بروند.