چاپ دوم «دومین محاکمهٔ سقراط» منتشر شد

«…انسان بودن دشوار است، زیرا انسانیت هنوز به وجودِ حقیقی خود نرسیده است.» آیا ما انسان‌ها با اعمالمان کلمه‌ها را از معنا تهی ساخته‌ایم یا انتظاراتمان از آن‌ها درست نیست. شاید هم به این دلیل که قرار نیست مفهومی دقیق داشته باشند و آن ایده‌آلی را که در ذهن می‌گذرانیم برآورده‌کنند، فکر می‌کنیم معنایی ندارند؟ ما در اطرافمان با مفاهیمی مواجهیم که ارتباطی با آن‌چه که واقعا هستند ندارند. این را از آغاز «دومین محاکمه‌ سقراط» می‌شود فهم کرد. روزنامه‌ٔ «رِوُلوُسیون»(انقلاب) در نهایت محافظه‌کاری خود، قرار است تیتر صفحه‌ٔ اول خود را با عنوان «سقراط به ما می‌گوید»...

????? ????

کتاب «گفتاری دربارهٔ اقتصاد سیاسی»

کتاب «گفتاری دربارهٔ اقتصاد سیاسی» را می‌توانید از کتابفروشی روزبهان، سایت روزبهان، سایت‌های فروش کتاب و دیجی‌کالا تهیه کنید.از متن کتاب:«آیا ما فضیلت مردمان را می‌خواهیم؟ پس باید مردمی بسازیم که کشور خود را دوست داشته باشند: اما چگونه چنین علاقه‌ای ممکن می‌شود، وقتی کشور برای آنها چیزی بیش از آنچه برای بیگانگان هست، نباشد و چیزی بیش از آنچه به هر کسی می‌بخشد، به مردم خود ندهد یا از این بدتر، وقتی آنها حتی از امتیاز امنیت اجتماعی برخوردار نباشند و زندگی، آزادی و مالکیت آنها در گرو صاحبان قدرت باشد، بدون آنکه اجازه داشته باشند یا...

????? ????