اخبار

این زندگی برای چند ماه اجاره داده می‌شود

مجموعه داستان «این زندگی برای چند ماه اجاره داده می‌شود» روایتگر زندگی و زیست همه ما در جهان معاصر، با تمام فشارها و مصائب و خوشی‌های آن است. قصه‌های این مجموعه با وجود ظاهر انتزاعی و سورئالیستی، به دلیل قرار گرفتن بر بستر واقعیت‌های روزمره و معمول زندگی ما، طیف بسیار بزرگی از مخاطبان را در بر می‌گیرد و هرکسی با خواندن این قصه‌ها بخشی از خودش را در آن‌ها می‌بیند و همراه می‌شود. طنز تلخ و گزنده این قصه‌ها درحالیکه در لحظه‌های بسیاری لبخند بر لبان ما جاری می‌کنند، آینه‌ای برابر ما و جهانِ مصرف‌زده و بی‌تفاوت و منفعت‌طلب می‌گذارند و همه‌مان را دعوت می‌کنند به تفکرِ بیشتر درباره‌ی خودمان و جهانی که در آن زیست می‌کنیم، با همه‌ رنج‌ها، دردها، زشتی‌ها، زیبایی‌ها و خوشی‌های آن.

|کتاب «این زندگی برای چند ماه اجاره داده می‌شود» نوشتهٔ «مهدی آذری»، انتشارات روزبهان، ۴۲.۰۰۰ تومان|

ویراستار: «کارگاه ویرایش سایه‌نویسا: فرشیده اسدی»

نوشته های مشابه