اخبار

۱۶ خرداد، سالگرد درگذشت نادر ابراهیمی

از عشق سخن باید گفت. همیشه از عشق سخن باید گفت. «عشق» در لحظه پدید می‌آید، «دوست داشتن»، در امتداد زمان. این، اساسی‌ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. عشق، معیارها را در هم می‌ریزد؛ دوست داشتن بر پایه‌ی معیارها بنا می‌شود. عشق، ناگهان و ناخواسته شعله می‌کشد؛ دوست داشتن، از شناختن و خواستن سرچشمه می‌گیرد. عشق، قانون نمی‌شناسد؛ دوست داشتن، اوج احترام به مجموعه‌ای از قوانینِ عاطفی است. عشق، فوران می‌کند _ چون آتش‌فشان، و شُرّه می‌کند _ چون آبشاری عظیم؛ دوست داشتن، جاری می‌شود _ چون رودخانه‌ای بر بستری با شیب نرم. عشق، ویران کردنِ خویشتن است؛ دوست داشتن، ساختنی عظیم. عشق، دقّ‌الباب نمی‌کند، حسابگر نیست، سر به زیر نیست، حرف شنو نیست؛ عشق، دیوار را باور نمی‌کند، کوه را باور نمی‌کند، گرداب را باور نمی‌کند، مرگ را باور نمی‌کند…
.
.
.
۱۶ خرداد، سالگرد درگذشت «نادر ابراهیمی» است. روحش شاد و یادش گرامی

نوشته های مشابه